1. Cremona

  Cremona, huvudort i provinsen Cremona, Lombardiet, norra Italien.

 2. Cremonas kraftplan

  Cremonas kraftplan, geometrisk linjekonstruktion i strukturmekaniken (grafostatiken), som ger storleken på axialkrafterna i plana, statiskt bestämda fackverk.
 3. Luigi Cremona

  Cremona, Luigi, 1830–1903, italiensk geometriker, professor i Bologna 1860–65, i Milano 1866 och från 1873 i Rom.
 4. fackverk

  fackverk, konstruktionssystem bestående av stänger som kopplas samman så att ett stabilt bärverk erhålls.
 5. medeltidens medicin

  medeltidens medicin, medicinen i Västeuropa efter det västromerska rikets fall och fram till ca 1500.
 6. Adda

  Adda, flod i Italien vilken avvattnar en del av Alpernas sydsida.
 7. Amati

  Amati, berömd italiensk violinbyggarfamilj i Cremona, som under fyra generationer, från tidigt 1500-tal till tidigt 1700-tal, var med om att utforma och fullända violinen.
 8. Antonio Stradivari

  Stradivari, Antonio, latiniserat Antonius Stradivarius, född 1644 eller ca 1649, död 1737, italiensk violinmakare, verksam i Cremona.
 9. kokbok

  kokbok, en samling matrecept.
 10. Italien

  Italien, stat i södra Europa.