1. Messias

  Messias, inom judendomen en kommande härskare som ska medföra en lyckotid för Israels folk.
 2. Pyramus och Thisbe

  Pyramus och Thisbe, älskande par i antik saga.
 3. romansk konst och arkitektur

  romansk konst och arkitektur, västeuropeisk konst och arkitektur från ca 1050 fram till gotikens genombrott i Frankrike eller införande i övriga Västeuropa.
 4. Möss och människor

  Möss och människor, Of Mice and Men, roman av den amerikanske författaren John Steinbeck, utgiven 1937.

 5. Aristoteles

  Aristoteles, 384–322 f.Kr., grekisk filosof och naturforskare, född i Stageira på halvön Chalkidike.
 6. kloning

  kloning, process som resulterar i uppkomsten av en klon.

 7. konjunkturcykel

  konjunkturcykel, den period som det tar för ekonomin att genomgå både en högkonjunktur och en lågkonjunktur.
 8. Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik

  Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, GUSP, engelska CFSP, mellanstatligt samarbete inom Europeiska unionen (EU).

 9. plan- och bygglagen

  plan- och bygglagen, PBL, regler om planläggning av mark och vatten samt om byggande.
 10. Post- och Inrikes Tidningar

  Post- och Inrikes Tidningar, PoIT, Sveriges officiella organ för rikstäckande, juridiska kungörelser, sedan 2007 publicerad på Bolagsverkets webbplats.