1. öppna dörrens politik

  öppna dörrens politik, open door policy , den Kinapolitik som formulerades av USA 1899–1900 och som officiellt syftade till att ”bevara Kinas territoriella och administrativa integritet” och ”garantera principen om lika och opartisk handel för världens nationer med alla delar av det kinesiska riket”.
 2. dörr

  dörr, anordning för tillslutning av genomgångsöppning till byggnad, rum, farkost etc.
 3. Kaba

  Kaba, en kubformad stenbyggnad mitt i den heliga moskén i Mekka.
 4. lyckta dörrar

  lyckta dörrar, stängda dörrar, benämning inom processrätten då en domstol beslutar att allmänheten inte ska ha tillträde till rättssalen under hela eller delar av en förhandling; den sker ”inom lyckta dörrar”.
 5. Jean-Paul Sartre

  Sartre, Jean-Paul, född 21 juni 1905, död 15 april 1980, fransk författare och filosof.
 6. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 7. Bernoullis ekvation

  Bernoullis ekvation, den matematiska formen för en av de viktigaste lagarna i elementär dynamik för fluider (gaser och vätskor).
 8. Otto von Bismarck

  Bismarck, Otto von, född 1 april 1815, död 30 juli 1898, preussisk och tysk statsman, grundare av Tyska riket 1871.
 9. kil

  kil, en av de klassiska enkla maskinerna. Den har vanligtvis en rektangulär tvärsektion vars höjd gradvis minskar mot en spets.
 10. U-dal

  U-dal, trågdal, dalgång med U-format tvärsnitt bildad genom att en glaciär eller inlandsis ”hyvlat av” bergssidorna.