1. dacit

  dacit, finkornig, mellan­grå, oftast massformig och porfyriskt utbildad, sur vulkanisk bergart, vilken sammansättningsmässigt motsvarar djupbergarterna granodiorit och tonalit.
 2. Island

  Island, stat i Nordatlanten.

 3. kvartsporfyrit

  kvartsporfyrit, äldre benämning på bergarten dacit.
 4. Chile

  Chile, stat i Sydamerika.

 5. bergarter

  bergarter, fast eller löst sammanhållna, i naturen förekommande kornaggregat som består av ett eller vanligen flera mineral.