1. dago

  dago, även dego, nedsättande benämning på främling eller invandrare av spansk, portugisisk eller italiensk härstamning, särskilt i USA.
 2. dagordning

  dagordning, agenda, en lista över de ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde och den turordning i vilken det ska ske.
 3. dagordningsfunktion

  dagordningsfunktion, massmedieterm, se agenda-setting.
 4. Dagobert

  Dagobert, engelska Dagwood, seriefigur, äkta man till titelfiguren i Chic Youngs skämtserie ”Blondie”.
 5. Dagobert I

  Dagobert I, död 639, frankisk kung av Austrasien från 622 och över allt frankiskt land från 630, son till Chlothar II.
 6. dagort

  dagort, stoll, i bergssluttning vågrätt insprängd eller grävd gruvgång.
 7. Dagon

  Dagon, enligt Gamla Testamentet en av filistéernas gudar, möjligen identisk med den Dagan som i Ugarit är Baals fader men i övrigt är tämligen okänd.
 8. dagordningsinstitut

  dagordningsinstitut, ett parlaments möjlighet att uttrycka stöd för eller kritik av en regering genom ett motiverat beslut (ett uttalande) i samband med övergången från ett ämne till ett annat.
 9. dagomba

  dagomba, dagbamba, ett voltaisktalande jordbrukande folk som lever i savannregionen i norra Ghana och norra Togo, språkligt och kulturellt besläktat med mossi.
 10. Dagobert II

  Dagobert II, död 679, frankisk kung av Austrasien 656 och från 676, son till Sigibert III ( död 656) och sonson till Dagobert I.