1. dalaporfyrer

  dalaporfyrer, kiselsyrarika vulkaniska bergarter som bildar tjocka lager i berggrunden i norra Dalarna och södra Härjedalen.
 2. älvdalsporfyrer

  älvdalsporfyrer, de typer av dalaporfyrer som förekommer kring Älvdalen i norra Dalarna.
 3. dalagraniter

  dalagraniter, grupp av oftast rödaktiga graniter i norra Dalarna och södra Härjedalen.
 4. ledblock

  ledblock, löst block eller en sten som transporterats av inlandsisen och genom sitt nuvarande läge kan ge anvisning om inlandsisens rörelsemönster.
 5. Dalarna

  Dalarna, äldre form Dalarne, landskap i Mellansverige, det största och nordligaste i Svealand.