1. mas

  mas, dalmas, dalkarl, invånare i (övre) Dalarna; den som bor i södra Dalarna kallas rumpmas.
 2. da-

  da-, beteckning för måttenhetsprefixet deka-, innebärande faktorn 10.
 3. deka-

  deka-, ett sällan använt måttenhetsprefix med beteckningen da innebärande faktorn 10.
 4. Augusto d’Halmar

  d’Halmar, Augusto (egentligen Augusto Geomine Thomson), 1882–1950, chilensk författare.