1. danse macabre

  danse macabre, motiv inom konsten, se dödsdans.
 2. basse danse

  basse danse, hovdans från 1400- och 1500-talen.
 3. Shiva

  Shiva, Śiva, Siva, en av hinduismens mest betydelsefulla gudar, även kallad bl.a. Maheshvara, Mahadeva, Hara, Pashupati.
 4. dans

  dans har definierats som rörelser till rytm och melodi, rörelser som ges en speciell form och utförs i viss tid och visst rum.
 5. dansepidemi

  dansepidemi, en företeelse som beskrevs i krönikor i Europa redan på 600–700-talen, men var vanligast på 1200–1500-talen.
 6. kroppsspråk

  kroppsspråk, kroppskommunikation, de kroppsrörelser som människan använder förutom tal och skrift för att förmedla information.
 7. Dansens Hus

  Dansens Hus, stiftelse, Stockholms första institutionella gästspelsscen för dans, invigd 1991.
 8. Archives Internationales de la Danse

  Archives Internationales de la Danse , dansarkiv och forskarcentrum i Paris 1931–50, upprättat av Rolf de Maré, Svenska balettens grundare.
 9. hinduismens mytologi

  hinduismens mytologi i dess ”klassiska” utformning presenteras främst i de två stora indiska eposen Mahabharata och Ramayana samt i puranatexterna.
 10. hiphop

  hiphop, ungdomsrörelse som inbegriper breaking, rapping (se rap), scratching (att diskjockeyn med handen tvingar skivtallriken fram och tillbaka, varvid ett skrapande ljud åstadkoms) och graffiti.