1. darrsjuka

  darrsjuka, annat namn på aviär encefalomyelit, en infektionssjukdom hos fåglar.
 2. asp

  asp, Populus tremula, art i familjen videväxter.
 3. rädsla

  rädsla, känsla av obehag som kan variera i styrka från mild oro till skräck, och som utlöses av ett hot som kan vara omedelbart och konkret eller bestå av en farhåga att något eller någon kan skada en (jämför fobi).

 4. kväkare

  kväkare, medlemmar av ett världsomfattande protestantiskt samfund med sin största utbredning i England och Nordamerika, grundat cirka 1650 av George Fox.

 5. tremolo

  tremolo, i instrumentalmusik, särskilt på stråkinstrument och mandolin, en ihållande snabb upprepning av en och samma ton eller av tonerna i ett ackord.
 6. centrallyrik

  centrallyrik, poesi som ger ett koncentrerat och personligt uttryck för en diktares tanke och känsla, ”kärnlyrisk” form med bara några få rader.
 7. chevrotera

  chevrotera, sjunga med överdrivet darr på rösten.
 8. Darren Aronofsky

  Aronofsky, Darren, född 1969, amerikansk filmregissör.

 9. tremulant

  tremulant, vibrant, ”rullande” r-ljud som bildas genom att tungspetsen eller tungspenen (uvula) sätts i vibration av en utåtgående luftström.
 10. tremor

  tremor, skakningar, ett vanligt symtom som ibland kan vara handikappande.