1. dekretaler

  dekretaler, i medeltida kanonisk rätt benämning på påvens utslag i rättstvister, senare på beslut i allmänhet av påven eller av ett koncilium.
 2. dekretister

  dekretister, de kyrkliga rättslärde som bearbetade och utlade kyrkans rättssamling Decretum Gratiani från 1140.
 3. dekretalister

  dekretalister, de medeltida rättslärda som utlade de dekretaler som utkom efter Decretum Gratiani.
 4. Leopold II

  Leopold II, 1835–1909, kung av Belgien från 1865, son till Leopold I.
 5. pseudoisidoriska dekretalerna

  pseudoisidoriska dekretalerna (efter den föregivna utgivaren Isidorus Mercator), en samling förfalskade påvebrev, tillkommen i det karolingiska riket vid 800-talets mitt.
 6. megariska dekretet

  megariska dekretet, i historisk litteratur benämning på ett athenskt folkförsamlingsbeslut 432 f.Kr., varigenom staten Megaras medborgare utestängdes från Athens torg och det attiska sjöförbundets hamnar.
 7. stele

  stele, arkeologisk och antikhistorisk benämning på upprättstående rektangulär, ofta gavelförsedd stenplatta, prydd med bild, inskrift eller båda i kombination.

 8. Napoleon I

  Napoleon I (franska Napoléon Ier), ursprungligen Napoleone Buonaparte, senare Napoléon Bonaparte, född 15 augusti 1769, död 5 maj 1821, fransmännens kejsare 1804–14 och 1815; jämför släktartikel Bonaparte.

 9. Weimarrepubliken

  Weimarrepubliken, benämning på Tyska riket från 11 augusti 1919, då en republikansk, demokratisk och parlamentarisk författning antogs av en konstituerande nationalförsamling i Weimar, till 30 januari 1933, då Hitler blev rikskansler.
 10. neutralitet

  neutralitet, diplomatiskt och folkrättsligt begrepp som står för icke-deltagande i militära allianser och krigiska förvecklingar.