1. delare

  delare, heltalsfaktor av ett tal (jämför division).
 2. delarbetsmarknad

  delarbetsmarknad, en del av den totala arbetsmarknaden i ett lands ekonomi.
 3. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 4. realism

  realism, i allmän betydelse verklighetssinne, medvetenhet om det faktiskt föreliggande, om det som har realitet.
 5. nattvard

  nattvard, eukaristi, kristet sakrament i form av en måltid med bröd och vin.
 6. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.
 7. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 8. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 9. tensider

  tensider, samlingsnamn på substanser som sänker ytspänningen för till exempel vatten.

 10. försurning

  försurning, ökande halt av vätejoner (protoner) i mark eller vatten.