1. diabild

  diabild, fotografisk bild i färg eller svartvitt gjord på transparent underlag (reversalfilm).
 2. diapositiv

  diapositiv, fotografisk bild på transparent underlag; se diabild.
 3. kopiering

  kopiering, olika former av avskrift, avtryck, efterbildning eller motsvarande av bild, text eller inspelning.
 4. diaprojektor

  diaprojektor, projektor för diabilder.
 5. kamera

  kamera, instrument för framställning av bilder på material som kemiskt eller fysikaliskt påverkats av ljuset.
 6. diaskop

  diaskop, optisk projektionsapparat för transparenta bilder (se även projektor).
 7. positiv

  positiv, fotografisk bild (transparent eller påsiktsbild), som är tonmässigt rättvänd.
 8. Dennis Oppenheim

  Oppenheim, Dennis, 1938–2011, amerikansk konstnär.
 9. skolplansch

  skolplansch, färglagd upphängbar bildframställning som i folkskolan användes som ett pedagogiskt redskap för att åskådliggöra bland annat djur, länder och och människokroppen. 

 10. polaroidfotografi

  polaroidfotografi, bild framställd med s.k. reversal diffusionsöverföring, vilket ger färdiga positiva färg- eller svartvitbilder (direktbild) enligt traditionell kemisk metod.