1. dialekt

  dialekt, språkvariant som talas av invånarna inom ett avgränsat geografiskt område, t.ex. ett landskap eller en socken.
 2. dialektik

  dialektik, term med en rad skiftande innebörder.
 3. dialog

  dialog, samtal mellan två eller flera personer (eller i överförd bemärkelse mellan t.ex. åsiktsriktningar).
 4. dialys

  dialys, teknik för att separera små molekyler från stora i en vätska med hjälp av diffusion genom ett poröst (semipermeabelt) membran.
 5. dialektforskning

  dialektforskning, dialektologi, det vetenskapliga studiet av dialekter.
 6. svenska dialekter

  svenska dialekter. Den talade svenskan på sverigesvenskt område har i traditionell dialektforskning ansetts ha fyra s.k. normnivåer: lokal dialekt, regional eller utjämnad dialekt, regionalt standardspråk och neutralt standardspråk.
 7. dialektisk materialism

  dialektisk materialism, en beteckning som först präglades av Joseph Dietzgen (1887) och som gavs sin ännu gällande innebörd av Georgij Plechanov (1891).
 8. dialekter

  dialekter, se dialekt.
 9. dialogpedagogik

  dialogpedagogik, en undervisningsform som syftar till inlärning genom samtal mellan lärare och elever med de senares allsidiga jagutveckling, kommunikations- och begreppsbildningsfärdighet som mål.
 10. dialysbehandling

  dialysbehandling, behandling av akut och kronisk njursvikt med dialysmetod, varvid man utnyttjar antingen ett semipermeabelt membran i en ”konstgjord njure”, hemodialys (bloddialys), eller bukhinnan, peritonealdialys.