1. diates

  diates, grammatisk term som traditionellt används för vissa distinktioner i verbböjningen (t.ex. den mellan aktiv och passiv i svenskan), morfologisk diates.
 2. diatrib

  diatrib, stridsskrift, häftigt polemiskt utfall (skriftligt eller muntligt).
 3. diatonik

  diatonik, musikterm.
 4. diatrem

  diatrem, smalt trattformad, vulkanisk tillförselkanal, bildad vid explosiv vulkanism.
 5. Diatrymiformes

  Diatrymiformes, det vetenskapliga namnet på den utdöda fågelordningen rovtranor.
 6. Diatryma

  Diatryma, det vetenskapliga namnet på ett utdött släkte rovtranor.
 7. diatomit

  diatomit, kiselgur, diatoméjord, kiseljord, sjösediment till största delen bildat av de kiselsyrarika skalen av kiselalger, diatoméer.
 8. diates

  diates, medfödd benägenhet för vissa sjukliga reaktioner.
 9. diatermi

  diatermi, uppvärmning av djuptliggande vävnader med hjälp av högfrekvent växelström.
 10. diatomacéer

  diatomacéer, annat namn på kiselalger.