1. Dike

  Dike, i grekisk myt rättvisans gudinna, en av de tre horerna och dotter till Zeus och Themis.
 2. dike

  dike, grävd ränna (öppen eller täckt) för avvattning av mark.
 3. dikesöga

  dikesöga, anlagt utlopp för ett täckdike i ett öppet dike, ofta bestående av järnrör, betongrör eller trätrumma.
 4. dikesbrunn

  dikesbrunn, brunn anlagd i en låg punkt i ett dike för uppsamling och avledning av vatten.
 5. dikeslånke

  dikeslånke, Callitriche stagnalis, art i familjen grobladsväxter.
 6. dikesskräppa

  dikesskräppa, Rumex conglomeratus, art i familjen slideväxter.
 7. dikesveronika

  dikesveronika, sjöveronika, Veronica catenata, art i familjen grobladsväxter.
 8. dikesgrävmaskin

  dikesgrävmaskin, annan benämning på täckdikningsmaskin.
 9. DIK

  DIK, DIC, förkortning för disseminerad intravasal koagulation.
 10. DIK

  DIK, fackförbund inom Saco.