1. dimma

  dimma, samling av i luften svävande vattendroppar, vanligen med radien 5–10 mikrometer, vilka nedsätter den horisontella sikten till under 1 km.

 2. dimmer

  dimmer, ljusregulator, anordning vid ljusströmställare som används för att reglera ljusstyrkan genom att variera spänningen på lampor eller strålkastare.
 3. natt och dimma

  natt och dimma, benämning på en av Hitlers hemliga order, se Nacht und Nebel.
 4. Millaubron

  Millaubron, Millauviadukten, en av världens högsta vägbroar, belägen i södra Frankrike.
 5. ljusregulator

  ljusregulator, detsamma som dimmer.
 6. strålningsdimma

  strålningsdimma, låg dimma som ofta uppstår på öppna platser under kvällar och nätter då värmeutstrålning från markytan kan bli stor.
 7. advektionsdimma

  advektionsdimma, dimma som bildas då fuktig luft förs (advekteras) med vinden över ett kallare underlag, och därvid avkyls till mättnad.
 8. nebulisator

  nebulisator, apparat som från en lösning eller suspension av ett läkemedel avger en vätskeaerosol (”dimma”) för inandning, se inhalationsbehandling.
 9. Dian Fossey

  Fossey, Dian, 1932–85, amerikansk handikappterapeut, som ägnade större delen av sina sista 19 år åt att studera och skydda bergsgorillorna i Virungabergen i Rwanda.
 10. Eugène Jansson

  Jansson, Eugène, 1862–1915, målare, studier vid Konstakademien 1881–82.