1. dipol

  dipol, (elektrisk dipol), två lika stora elektriska laddningar med motsatt tecken på något avstånd från varandra.
 2. diplomati

  diplomati, allmänt uttryckt, läran om staters förbindelser eller, sett ur nationell synvinkel, statens omvårdnad om landets utrikes angelägenheter.
 3. diploid

  diploid (nylat. diploides, av grekiska diploos, ’dubbel’ och efterleden - eidēs ’-liknande’) sägs en organism vara om den har två homologa kromosomuppsättningar i kroppscellerna, dvs. kromosomerna uppträder parvis.
 4. Diplodocus

  Diplodocus, det vetenskapliga namnet på ett släkte dinosaurier i ordningen sauropoder som levde under yngre jura (för ca 150 miljoner år sedan) i Nordamerika.
 5. diptyk

  diptyk tvådelad, skåpformig altarprydnad med relief- eller måleriutsmyckning; även benämning på två målningar (eller andra bilder) som motivmässigt hör ihop.
 6. diplokocker

  diplokocker, äldre benämning på kulformiga bakterier som ligger samman två och två.
 7. dipolmoment

  dipolmoment, mått på en dipols polaritet, se dipol.
 8. dipeptid

  dipeptid, förening av två aminosyror som erhålls då karboxylgruppen hos den ena aminosyran reagerar med aminogruppen hos den andra aminosyran under avgivande av vatten.
 9. diplomat

  diplomat, tjänsteman anställd vid en beskickning.
 10. dip-slide-metod

  dip-slide-metod, ett förfaringssätt för att odla bakterier, i första hand från urin.