1. CD

  CD, compact disc, CD-skiva, kompaktskiva, skiva för optisk lagring av information i digital form.
 2. diskjockey

  diskjockey, discjockey (engelska disc-jockey), DJ, person som väljer ut och presenterar musik i radio eller på diskotek.
 3. DVD

  DVD, digital versatile disc (tidigare digital video disc), skiva för kompakt lagring av ljud, bild och data.
 4. compact disc

  compact disc, se CD.
 5. Blu-ray

  Blu-ray, Blu-ray Disc ®, BD, format för lagring av data i digital form.
 6. LD

  LD, laser disc, lagringsmedium för information.
 7. CD-ROM

  CD-ROM, compact disc – read-only memory, skiva för optisk lagring av stora mängder data.
 8. frisbee

  frisbee, leksak och idrottsredskap: skivor eller diskar ( discar) av plast som kastas; i Sverige m.fl. länder också benämning på den tävlingssport som annars heter Flying Disc.
 9. CD-I

  CD-I, CD-i, compact disc – interactive, tidigare kompaktskiva på vilken det förutom data kunde lagras ljud, stillbilder och rörliga bilder (video) samt programvara som möjliggjorde interaktiv användning.

 10. kameraindustri

  kameraindustri, företagssektor för produktion av optik, teknik och lagringsmedier för registrering av analog och digital bild och film.