1. diser

  diser, kvinnliga gudaväsen i fornnordisk mytologi, ursprungligen möjligen fruktbarhetsgudinnor, som blivit föremål för både offentlig och privat kult vid disablot.
 2. dis

  dis, mytologiskt väsen, se diser.
 3. Disa

  Disa, litterär gestalt.
 4. högtryck

  högtryck, anticyklon, område i atmosfären där lufttrycket vid samma höjd över havet är högre än i omgivningen i alla riktningar.

 5. Titan

  Titan, Saturnus VI, solsystemets näst största måne och den överlägset största av planeten Saturnus månar, upptäckt 1655 av Christiaan Huygens.
 6. Disa

  Disa, kvinnonamn av nordiskt ursprung, en kortform av sammansatta kvinnonamn på - dis; det kan även vara en form av Desideria.
 7. DIS

  DIS, förkortning för Draft International Standard, ett slutgiltigt förslag till internationell standard som ännu inte hunnit godtas som standard enligt ISO eller IEC.
 8. dis

  dis, samling av i luften svävande droppar eller partiklar, vilka sprider ljuset.
 9. romersk religion

  romersk religion, den romerska statens erkända, statsstödda, offentliga gudar, prästerskap, kulter, riter och festkalender.
 10. desinformation

  desinformation, spridning av (särskilt avsiktligt) felaktig information.