1. diss

  diss, musikterm, den med ett halvt tonsteg höjda tonen d.

 2. diss.

  diss., förkortning för dissertation.
 3. dissa

  dissa, ringakta, förolämpa, tråka, nedvärdera, avspisa.
 4. dissens

  dissens, skiljaktig mening i en dom.
 5. dissertation

  dissertation, i Sverige mindre vanlig benämning på akademisk avhandling eller doktorsavhandling.
 6. dissekera

  dissekera, skära upp och sönderdela (kropp) för anatomiskt studium; (överfört) noggrant analysera.
 7. dissemination

  dissemination (ut)spridning; inom geologin förhållandet att ett malmmineral förekommer utspritt och i små mängder i en malmkropp.
 8. dissenter

  dissenter, en i Storbritannien bruklig benämning på en person som intar en annan religiös ståndpunkt än den etablerade anglikanska statskyrkans.
 9. dissociation

  dissociation ett kemiskt ämnes sönderdelning i enklare molekyler, atomer eller joner.
 10. dissektion

  dissektion, anatomisk dissektion, undersökning av en död kropp i syfte att studera dess inre byggnad.