1. djuphavsgrav

  djuphavsgrav, djupgrav, oceangrav, upp till tusentals km lång sänka i oceanbottnen, vilken löper parallellt med en angränsande öbåge eller kontinent.
 2. djupseende

  djupseende, tredimensionellt seende, varseblivning av omgivningens tredimensionella struktur.
 3. djupkultur

  djupkultur, djupkultivering, bearbetning av jorden genom djupgrävning eller med djupgående kultivator, plog eller alvluckrare till större djup än 20 cm.
 4. djuphavsfiskar

  djuphavsfiskar, de fiskar som finns på mer än 100 m djup i haven.
 5. djupvatten

  djupvatten, oceanbassängernas kallaste och därigenom tyngsta vattenmassor, vilka fyller deras djupaste delar.
 6. djupsensibilitet

  djupsensibilitet, kinestesi, led- och muskelsinne, sinnesfunktion som registrerar musklers, leders och extremiteters lägen och rörelser.
 7. optiskt djup

  optiskt djup, mått på djup eller ogenomskinlighet i ett ljusabsorberande material.
 8. djupfrysning

  djupfrysning, metod att bevara hållbarheten hos livsmedel genom att frysa ner dem mycket snabbt och därefter lagra dem vid låga temperaturer.
 9. djuphavsmarulkar

  djuphavsmarulkar, Ceratioidei, underordning marulkartade fiskar, omfattande elva marina familjer med tillsammans ca 135 arter.
 10. djuphavssediment

  djuphavssediment, pelagiska sediment , marina sediment bestående av rester av organismer som producerats främst i eller nära havsytan, av mineral och bergartsfragment från land och vulkaner samt av substanser som bildats på avlagringsplatsen (järn- och mangannoduler, fosforiter, zeoliter etc.).