1. dosera

  dosera, att bestämma den dos av ett läkemedel som skall tillföras en patient.
 2. velodrom

  velodrom, oval cykelbana med starkt doserade kurvor.
 3. bankett

  bankett, vågrät avsats i en doserad slänt till en väg-, järnvägs- eller kanalbank med syfte att stoppa upp ras eller utgöra kommunikationsyta.
 4. dospulver

  dospulver, läkemedel i pulverform i doserad mängd, inneslutet i papper eller annat lämpligt material.
 5. centralsmörjsystem

  centralsmörjsystem, smörjsystem som ofta är lönsamma för stora maskiner eller hela anläggningar.
 6. förgasare

  förgasare, komponent i traditionella förbränningsmotorer av ottotyp i vilken det vätskeformiga bränslet (vanligen bensin) och insugen luft doseras – styrt av gaspådraget – och blandas inbördes före införsel i förbränningsrummet.
 7. syrgastält

  syrgastält, oxygentält , förr använd utrustning för syrgasbehandling.
 8. droppar

  droppar, flytande läkemedel, vanligen avsett för intag genom munnen.
 9. liljekonvaljer

  liljekonvaljer, Convallaria, släkte sparrisväxter med tre arter i norra halvklotets tempererade områden.
 10. kontaktfrys

  kontaktfrys, frysutrustning i vilken livsmedlet som skall frysas är i direkt kontakt med en kall metallyta.