1. dråp

  dråp, brott mot liv och hälsa som enligt brottsbalken innebär uppsåtligt dödande, dvs. mord, i de fall då detta är att anse som mindre grovt eller med hänsyn till de omständigheter som föranlett gärningen.
 2. våldsbrott

  våldsbrott, gemensam benämning på brott som innefattar fysiskt våld eller hot om våld mot person, t.ex. mord, dråp, misshandel och våldtäkt.
 3. Tor

  Tor, en av de främsta gudarna i fornnordisk religion, rättfram och slagfärdig till skillnad mot Odens mer komplexa och mångtydiga karaktär.

 4. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 5. fredlös

  fredlös, fågelfri, biltog, i äldre tid den person som på grund av begånget brott, oftast dråp, var utstött från rättssamhället och såsom sådan rättslös.
 6. Engelbrektsupproret

  Engelbrektsupproret, Engelbrektsfejden, det uppror under Engelbrekt Engelbrektssons ledning som bröt ut i juni 1434 mot unionskungen Erik av Pommern.

 7. mord

  mord, brott mot liv och hälsa som enligt brottsbalken (BrB) innebär att uppsåtligen beröva en annan människa livet.

 8. Apollon

  Apollon, grekisk gud för bland annat spådomskonst, läkekonst, musik och diktning.

 9. hammarmordet

  hammarmordet, dråp förövat i Helsingborg 1986.
 10. Caravaggio

  Caravaggio, egentligen Michelangelo Merisi da Caravaggio, född 29 september 1571, död 18 juli 1610, italiensk målare.