1. dröm

  dröm, psykiska upplevelser under sömnen.
 2. drömtydning

  drömtydning, se dröm.
 3. drömsömn

  drömsömn, REM-sömn, se dröm och sömn.
 4. drömbok

  drömbok, en samling drömtydningar, främst i divinatoriskt syfte.
 5. Drömkvädet

  Drömkvädet, norsk visionsdikt, se Draumkvedet.
 6. drömmil

  drömmil, populär benämning på löpning under fyra minuter på en engelsk mil (1 609,3 m), en klassisk drömgräns i friidrott.
 7. drömtid

  drömtid, den mytologiska urtiden enligt föreställningar hos Australiens ursprungliga befolkning.
 8. drömvision

  drömvision, stundom nyttjad beteckning för dikt där en människa beskriver syner hon har skådat i drömmen.
 9. drömspel

  drömspel, skådespel som till form och/eller innehåll försöker efterlikna drömmens värld.
 10. Ett drömspel

  Ett drömspel, drama av August Strindberg, färdigställt 1902 och uruppfört 1907.