1. drösfasthet

    drösfasthet, dråsfasthet, benägenheten hos främst odlade växter att behålla kärnor och frön i ax och fröställningar fram till mognad och skörd.
  2. drösning

    drösning, dråsning, fröets naturliga lossnande från moderplantan i samband med mognaden.
  3. spillsäd

    spillsäd, kärnor och frön som drösat och inte uppsamlats vid skörd, t.ex. vid skördetröskning av övermogna grödor.