1. Dramsvassdraget

  Dramsvassdraget, Drammensvassdraget, älv i sydöstra Norge; 276 km, dräneringsområde 17 342 km 2.
 2. Dramselva

  Dramselva, sträcka av Dramsvassdraget i Norge.
 3. dram

  dram (pluralis drams), från 1993 myntenhet i Armenien.
 4. dram

  dram, borgerlig tragedi, dramatisk genre som uppstod under 1700-talet.
 5. drama

  drama, dels en av litteraturens tre grund- eller huvudformer vid sidan av lyriken och epiken, dels ett bland flera konstnärliga element i en teaterföreställning och därmed en del av teaterkonsten.
 6. DRAM

  DRAM, dynamic random access memory, minneskrets i dator.
 7. TV-drama

  TV-drama, se TV-teater.
 8. liturgiskt drama

  liturgiskt drama, litterär genre.
 9. drame lyrique

  drame lyrique (fr., ’lyriskt drama’), vagt avgränsad fransk operagenre under 1800-talets andra hälft, med tonsättare som Thomas, Gounod och Massenet.
 10. pedagogiskt drama

  pedagogiskt drama, dramatisk improvisation som hjälpmedel inom skola och fritidsverksamhet, ibland benämnd ”skapande dramatik” eller helt enkelt ”drama”.