1. drav

  drav, biprodukt från ölbryggning.
 2. Drava

  Drava, tyska Drau, biflod till Donau i Kroatien.
 3. dravidiska språk

  dravidiska språk, språkfamilj i Indien. De fyra stora litteraturspråken inom gruppen är nationalspråk i de sydligaste delstaterna, dvs. tamil i Tamil Nadu, malayalam i Kerala, kannada i Karnataka och telugu i Andhra Pradesh och Telangana.
 4. dravit

  dravit, gulbrun till mörkbrun, mycket magnesiumrik form av mineralet turmalin.
 5. dravider

  dravider, dravida, sammanfattande benämning på en rad folk i Sydasien som talar dravidiska språk.
 6. Dravle

  Dravle, gård i Ångermanland, med arboretum, se Drafle.
 7. Dravograd

  Dravograd, stad i norra Slovenien; för belägenhet se landskarta Slovenien.
 8. dravidisk litteratur.

  dravidisk litteratur. Av de dravidiska språken är endast de fyra största i Sydindien litteraturspråk.
 9. Velta Rūķe-Draviņa

  Rūķe-Draviņa, Velta, 1917–2003, född i Lettland, språkforskare, professor i baltiska språk i Stockholm 1970–83.

 10. Dainis Dravins

  Dravins, Dainis, född 1949, astronom, professor vid Lunds universitet sedan 1984.