1. drivgas

  drivgas används bl.a. i sprayflaskor för att trycka fram vätskan.
 2. drivrutin

  drivrutin, engelska device driver, del av datorns operativsystem som ansvarar för styrningen av anslutna, yttre enheter och tar hand om avbrottssignaler från dessa.
 3. drivknut

  drivknut, variant av kardankoppling eller motsvarande som används på motordrivna fordon.
 4. drivaxel

  drivaxel, axel som överför rörelse från en kraftkälla till andra delar av en maskin.
 5. Taxi Driver

  Taxi Driver, amerikansk film i regi av Martin Scorsese (premiär 1976).
 6. drive

  drive, golfterm för utslag från tee (utslagsplatsen).
 7. drive-in-

  drive-in-, som kan utnyttjas av bilister utan att de behöver gå ur bilen: drive-in-bio, drive-in-restaurang etc.
 8. drivande hundar

  drivande hundar, grupp jakthundsraser vars främsta uppgift är att söka och med spårvittring följa och driva villebråd.
 9. drive-in-bio

   drive-in-bio, utomhusbiograf för bilburna, inrättad som en parkeringsplats så att bilarna, från vilka åskådarna ser filmen, placeras i rader framför en stor duk.

 10. drivlina

  drivlina, drivsystem, maskinteknisk term för det som tillsammans driver ett fordon.