1. dumpstring

  dumpstring, att söka efter avfall och saker som andra har slängt, i synnerhet mat men även annat brukbart.

 2. dumpning

  dumpning, att exportera en vara till ett lägre pris än vad som tas ut i produktionslandet, t.ex. för att bli kvitt överproduktion eller för att skaffa sig en position på exportmarknader genom aggressiv prissättning.
 3. dump

  dump, i databehandlingssammanhang en utskrift av innehållet i ett minne eller datamedium i obearbetad form, i regel i avsikt att underlätta felsökning.
 4. dumping

  dumping dumpning, dumpingsyndrom, attackvisa besvär vilka kan uppträda efter måltid hos personer som efter magsäcksoperation fått nedre magmunnen avlägsnad eller förbikopplad (jämför fetmakirurgi).
 5. dumpling

  dumpling, degknyte, stekt, ångat eller kokt och fyllt med grönsaker, kött eller fisk.

 6. social dumpning

  social dumpning, en i politisk debatt nyttjad benämning på den företeelse som innebär att företag i länder med låg nivå på löner och sociala förmåner utnyttjar sitt lägre kostnadsläge till att skaffa sig konkurrensfördelar i länder där företagens arbetskraftskostnader är högre.
 7. dumpa

  dumpa, stjälpa ut, tippa (t.ex. avfall i havet).
 8. dumpa

  dumpa, sälja till underpris; se dumpning.
 9. dumper

  dumper (eng., av dump ’tippa i en hög’), transportfordon med tippbart lastflak som används vid byggarbeten för transport av t.ex. jord- och bergmassor.
 10. dumpingsyndrom

  dumpingsyndrom, detsamma som dumping.