1. dygd

  dygd, inom moralfilosofin ett beundransvärt eller moraliskt gott karaktärsdrag.
 2. stoicism

  stoicism, i filosofihistorien en åsiktsriktning inom grekisk och romersk filosofi.
 3. Sokrates

  Sokrates, född 470 eller 469, död 399 f.Kr., grekisk filosof från Athen.
 4. August Strindberg

  Strindberg, Johan August, född 22 januari 1849, död 14 maj 1912, författare och konstnär.

 5. allegori

  allegori, i litteratur och bildkonst en berättelse eller skildring som vill åskådliggöra något annat än det som konkret framställs.
 6. Herakles

  Herakles (grekiska Heraklēs, latin Hercules), Herkules, antik mytgestalt, den mest populäre av alla grekiska heroer, son till Zeus och Alkmene.
 7. syllogism

  syllogism, logisk slutledning, vanligen bestående av två premisser och en slutsats.
 8. romersk religion

  romersk religion, den romerska statens erkända, statsstödda, offentliga gudar, prästerskap, kulter, riter och festkalender.
 9. Ahura Mazda

  Ahura Mazda, Ahura Mazdā, zoroastrismens högsta gudom.
 10. teologiska dygder

  teologiska dygder, inom skolastisk teologi benämning på tron, hoppet och kärleken, som till skillnad från de allmängiltiga kardinaldygderna ansågs fordra en särskild nåd från Gud.