1. dynasti

  dynasti, härskarsläkt, furstehus; regeringsperiod med regenter tillhörande samma släkt.
 2. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 3. herodianska dynastin

  herodianska dynastin, idumeisk fursteätt, som efterträdde den hasmoneiska dynastin som härskare över judarna under romersk överhöghet.
 4. Dynastinae

  Dynastinae, det vetenskapliga namnet på underfamiljen noshornsbaggar i skalbaggsfamiljen bladhorningar.
 5. flaviska dynastin

  flaviska dynastin, romersk kejsarfamilj bestående av Vespasianus (kejsare 69–79 e.Kr.), Titus (79–81) och Domitianus (81–96).
 6. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 7. sachsiska dynastin

  sachsiska dynastin, tysk kunga- och kejsarätt 919–1024.
 8. angevinska dynastin

  angevinska dynastin, benämning på den medeltida engelska kungaätten Plantagenet, även kallad Anjou eller Anjou-Plantagenet.
 9. inka

  inka, quechua-talande indianfolk och förcolumbisk statsbildning i västra Sydamerika; ordet har även använts för dess härskare.
 10. Bysantinska riket

  Bysantinska riket, senantik och medeltida statsbildning med tyngdpunkt i östra medelhavsområdet.