1. Eder

  Eder, flod i delstaterna Nordrhein-Westfalen och Hessen i västra Tyskland; 135 km.
 2. Eder Jofre

  Jofre, Eder, född 1936, brasiliansk boxare, en av bantamviktens största mästare.
 3. edera

  edera, utge, utföra en edition.
 4. Josef Maria Eder

  Eder, Josef Maria, 1855–1944, österrikisk kemist, 1892–1925 professor i kemi vid Staatsgewerbeschule i Wien.
 5. Proletärer i alla länder, förenen eder!

  Proletärer i alla länder, förenen eder! (tyska Proletarier aller Länder, vereinigt euch!), slutorden i Kommunistiska manifestet, tillika paroll för Kommunisternas förbund, på vars uppdrag manifestet skrevs, senare också för andra och tredje internationalerna (1889, 1919) samt för Sovjetunionen.
 6. kubamattor

  kubamattor, handknutna mattor från området kring staden Kuba i östra Kaukasien.
 7. dominus vobiscum

  dominus vobiscum, prästens hälsning från altaret till församlingen inom den katolska kyrkan.
 8. kaukasiska mattor

  kaukasiska mattor, handknutna mattor från områdena söder, öster och norr om Kaukasus.
 9. Gunnar Andersson

  Andersson, Gunnar, 1908–71, boxare (weltervikt).
 10. Ull

  Ull, fornisländska Ullr, gud i fornnordisk mytologi, förknippad med himlen.