1. Gabriela Melinescu

  Melinescu, Gabriela, född 1942, rumänsk författare.
 2. Ulla Isaksson

  Isaksson, Ulla, född Lundberg, 1916–2000, författare.
 3. Demosthenes

  Demosthenes, född 384 f.Kr., död 12 oktober 322 f.Kr., athensk vältalare och statsman.
 4. W.C. Fields

  Fields, W.C., egentligen William Claude Dukenfield, 1879–1946, amerikansk komiker.
 5. Bonaventura Tecchi

  Tecchi, Bonaventura, 1896–1968, italiensk författare.
 6. George Meredith

  Meredith, George, 1828–1909, brittisk författare.
 7. massamhälle

  massamhälle, term använd för att karakterisera stora politisk-ekonomiska enheter, t.ex. nationalstater, i vilka traditionella, lokalt förankrade särdrag av religiöst, etniskt, kulturellt eller klassmässigt slag minskat i betydelse och ersatts av storskaliga, byråkratiserade, opersonliga organisationsformer, t.ex. fackföreningar och konsumentsammanslutningar.