1. altruism

  altruism, osjälviskhet, att vilja och behandla någon annan (mänsklig) varelse än en själv väl, utan avsikt att därigenom gagna sitt eget intresse.
 2. egoism

  egoism, egenkärlek, själviskhet, inställningen att det främsta målet för envars handlande är att befrämja sitt eget intresse i så hög grad som möjligt, och andras intresse bara när detta gagnar ens egenintresse.
 3. arhat

  arhat, inom hinayanabuddhismen titel på den som gått den ”åttafaldiga vägen” och nått målet att inte mera återfödas och som når nirvana vid den innevarande existensens slut.
 4. Röda rummet

  Röda rummet, roman av August Strindberg, utgiven 1879.

 5. själ

  själ, den del av en individs personlighet som kan sägas innefatta de egenskaper vilka möjliggör tanke-, känslo- och viljeliv.
 6. Thomas More

  More (latin Morus), Sir Thomas, född 1477 eller 1478, död 1535, engelsk politiker och författare; helgon.
 7. En julsång på prosa

  En julsång på prosa, A Christmas Carol, den första av den engelske författaren Charles Dickens julberättelser, publicerad i december 1843.

 8. kinesisk filosofi

  kinesisk filosofi. En första blomstring nådde den kinesiska filosofin under slutet av Zhoudynastin (ca 1040–256 f.Kr.), särskilt under ”de stridande staternas tid” (480–221), då det framträdde så många olika riktningar att de på typiskt kinesiskt sätt brukar omtalas som ”de hundra skolorna”.
 9. akademi

  akademi, högre läroanstalt eller lärt samfund.
 10. självmord

  självmord, suicid, avsiktlig självdestruktiv handling som leder till döden.