1. Sveriges Elektroindustriförening

  Sveriges Elektroindustriförening, organisation för tillverkare av elektrotekniska produkter, verksam 1918–94.
 2. brandstiftare

  brandstiftare, en händelse, ett föremål eller en person som förorsakar brand. Brandstiftare kan också vara det föremål där en brand startar.
 3. FERA

  FERA, Föreningen för elektricitetens rationella användning , nätverk av företag och organisationer som bildades 1927.
 4. solenergi

  solenergi, energi som ytterst härrör från kärnprocesser i solens inre och som når oss i form av solstrålning, solstrålningsenergi.
 5. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 6. elektrisk installation

  elektrisk installation, elektrisk anläggning inom byggnad för fördelning och användning av elektrisk energi, normalt för en spänning av 230/400 V (dvs. 230 V mellan neutral ledare och fasledare samt 400 V mellan två avfasledare i ett trefassystem).
 7. isolermaterial

  isolermaterial, isoleringsmaterial, i byggtekniken material som används för att åstadkomma skydd mot kyla, drag, fukt, störande ljud, brand etc.