1. Enade Ryssland

  Enade Ryssland, ryska Jedinaja Rossija, ryskt politiskt parti, grundat 2001. 

 2. enantiomeri

  enantiomeri, strukturkemiskt begrepp som beskriver en typ av stereoisomeri där två grupper av atomer är strukturellt och kemiskt identiska i alla avseenden utom att de förhåller sig till varandra som objekt och spegelbild och att de inte kan bringas i överensstämmelse genom enbart vridning och förskjutning.
 3. enantiomer

  enantiomer, optisk isomer eller spegelbildsisomer, se enantiomeri.
 4. enar

  enar, Juniperus , släkte cypressväxter som omfattar drygt 50 arter med utbredning på norra halvklotet och söderut i tropiska Afrikas bergstrakter och i Västindien.
 5. det ena

  det ena, grundbegrepp i den nyplatonska filosofin, varifrån det bl.a. via Augustinus starkt påverkade den tidiga kristna teologin.
 6. enaktare

  enaktare, skådespel i en akt.
 7. Enare

  Enare, finska Inari, kommun i Lappland, Finland.

 8. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 9. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 10. hemoglobin

  hemoglobin, Hb, ett syrebindande protein som finns i hög halt i de röda blodkropparna (erytrocyterna) och ger blodet dess röda färg.