1. enar

  enar, Juniperus , släkte cypressväxter som omfattar drygt 50 arter med utbredning på norra halvklotet och söderut i tropiska Afrikas bergstrakter och i Västindien.
 2. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 3. Enare

  Enare, finska Inari, kommun i Lappland, Finland.

 4. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 5. Enare träsk

  Enare träsk, finska Inarijärvi, sjö i nordöstligaste Finland; 1 040 km 2.
 6. Enar

  Enar, mansnamn motsvarande det isländska Einarr, se Einar.
 7. ene

  ene, enträ, träslag från växtsläktet enar.
 8. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.
 9. ceder

  ceder, cederträ, i egentlig mening träslag från arterna i tallväxtsläktet cedrar.
 10. Einar

  Einar, Ejnar, mansnamn av nordiskt ursprung; jämför isländska Einarr som motsvarar isländska einheri ’en som kämpar ensam’.