1. glödlampa

  glödlampa, ljuskälla i vilken ljus alstras genom att en glödtråd hettas upp av elektrisk ström.
 2. värmeåtervinning

  värmeåtervinning, nyttiggörande av värmeinnehållet i t.ex. frånluften eller avloppsvattnet från en byggnad.
 3. pastöriseringsapparat

  pastöriseringsapparat, pastör, utrustning i vilken ett livsmedel pastöriseras (jämför pastörisering).
 4. Schweiz

  Schweiz, stat i Mellaneuropa.

 5. kvävebindande bakterier

  kvävebindande bakterier, kvävefixerande bakterier, bakterier som genom att omvandla (reducera) molekylärt kväve (N 2) till ammoniak (NH 3) kan tillgodose hela sitt behov av organiskt kväve.
 6. etanol

  etanol, rationellt namn på föreningen
  C 2H 5OH, etylalkohol, alkohol, ( vin) sprit, den mest kända av alla alkoholer.
 7. folkomröstning

  folkomröstning, referendum, omröstning vari medborgarna direkt tar ställning i en politisk sakfråga.

 8. värmepump

  värmepump, anordning som gör det möjligt att nyttiggöra värmeenergi från värmekällor vid låg temperatur.