1. ensamansvar

  ensamansvar förekommer främst inom massmedierätten och innebär att en bestämd person i tryckfrihetsförordningen (TF) utpekas som ensam ansvarig för brott mot lagen, t.ex. ansvarige utgivaren för en tidning eller den programansvarige för ett radio- eller TV-program.
 2. ensamgård

  ensamgård, ensamt liggande gård, vanligtvis jordbruks- eller skogsbruksfastighet.
 3. ensamrad

  ensamrad, inom den grafiska branschen benämning på antingen ett textstyckes slutrad som hamnat överst på en trycksida (eller tidningsspalt) eller ett textstyckes första rad som hamnat nederst på en trycksida.

 4. Ensamma mamman

  Ensamma mamman, skämtserie av Cecilia Torudd, tecknad 1986–88 för Dagens Nyheter och samlad i två album (1988 och 1989).
 5. ensamkommande barn

  ensamkommande barn, person under 18 år som anländer till Sverige utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare, i regel för att söka internationellt skydd (asyl). 

 6. Hundra år av ensamhet

  Hundra år av ensamhet, Cien años de soledad, roman av den colombianske författaren Gabriel García Márquez, utgiven 1967.

 7. Edward Hopper

  Hopper, Edward, 1882–1967, amerikansk konstnär.
 8. kasuarer

  kasuarer, Casuariidae, familj kasuarfåglar med de tre arterna hjälmkasuar ( Casuarius casuarius) på Nya Guinea och i nordöstra Australien samt dvärgkasuar ( C. bennetti) och enflikskasuar ( C. unappendiculatus) på Nya Guinea.
 9. brun hyena

  brun hyena, schabrakhyena, Hyaena [-ɛ:-] brunnea (synonym Parahyaena [-ɛ:-] brunnea, art i rovdjursfamiljen hyenor.
 10. Maria Kulle

  Kulle, Maria, född 1960, skådespelerska, dotter till Jarl Kulle.