1. entalpi

  entalpi, termodynamiskt begrepp med beteckningen H, definierat som H = U + pV, där U betecknar systemets inre energi, p trycket och V volymen.
 2. ental

  ental, grammatisk term som ibland används i stället för singular(is).
 3. shakti

  shakti , śakti, inom indiskt, främst hinduiskt, tänkande ett feminint ord för kraft eller makt dels i abstrakt mening, dels som ett personligt väsen (både i ental som en enda unik Kraft och i flertal).
 4. räkneord

  räkneord, ord som används för att beteckna antal föremål, t.ex. ett/en, två, tre, fyra, fem, tio, elva, tolv, tretton (grundtal), eller för att tala om vilket i ordningen ett visst föremål är: det första, andra, tredje, fjärde, femte, tionde, elfte, tolfte, trettonde (ordningstal).
 5. utrum

  utrum, ett genus i svenska.
 6. decimalsystem

  decimalsystem, decimalt talsystem , talsystem med 10 som bas; vanligen avses sättet att skriva tal med tio siffror.
 7. numerus

  numerus, grammatisk kategori för antal.
 8. noll

  noll, siffran 0.
 9. färgkod

  färgkod, kod för märkning av elektroniska komponenter med deras värde eller typ, så att märkningen kan läsas oberoende av komponentens orientering.
 10. modulus 10

  modulus 10 [mɔdɵlɵs], Luhnalgoritmen, algoritm för att upptäcka en felaktig siffra i en kod.