1. eon

  eon, geologisk tidsenhet av högsta rang, närmast över era.
 2. Charles Éon de Beaumont

  Éon de Beaumont, Charles, 1728–1810, fransk diplomat.
 3. tidsålder

  tidsålder, eon, (lång) tid, evighet. För senantikens och Nya Testamentets uppfattningar, se aion; för geologisk tidsenhet, se eon.
 4. geologisk tidsskala

  geologisk tidsskala, tabellarisk indelning av jordens historia i namngivna och definierade bergartsenheter och deras motsvarande tidsenheter.
 5. aion

  aion, eon, ett begrepp som stod i centrum för omfattande tids- och världsspekulationer i senantiken.
 6. era

  era, geologisk tidsenhet av näst högsta rang, under eon och över period.
 7. paleoproterozoikum

  paleoproterozoikum, geologisk era, ca 2 060–1 600 år före nutid, som utgör näst äldsta delen av den proterozoiska eonen.
 8. paleoarkeikum

  paleoarkeikum, geologisk era, ca 3 490–3 240 år före nutid, som utgör näst äldsta delen av den arkeiska eonen.
 9. mesoarkeikum

  mesoarkeikum, geologisk era, ca 3 240–2 780 år före nutid, som utgör näst yngsta delen av eonen arkeikum.
 10. eoarkeikum

  eoarkeikum, geologisk era, ca 4 030–3 490 år före nutid, som utgör äldsta delen av eonen arkeikum.