1. epidemi

  epidemi, tillfällig anhopning av en företeelse i en definierad grupp eller i ett definierat geografiskt område.
 2. John Snow

  Snow, John, 1813–58, brittisk läkare, pionjär inom epidemiologi och anestesiologi.

 3. kolera

  kolera, tarminfektion orsakad av Vibrio cholerae, en liten böjd bakterie.
 4. kolerastämpel

  kolerastämpel, poststämpel som förr användes vid epidemier, se epidemistämpel.
 5. läkedomsgudar och sjukdomspatroner

  läkedomsgudar och sjukdomspatroner, de särskilda gudomligheter, heroer och helgon som man vid sjukdomsfall i olika kulturer och religioner har anropat om hjälp.
 6. naturkatastrof

  naturkatastrof, katastrof orsakad av naturliga händelser med allvarliga följder för samhälle och miljö.
 7. epidemistämpel

  epidemistämpel, karantänstämpel eller kolerastämpel, röd poststämpel som förr under epidemier användes i Stockholm, Grisslehamn, Landskrona, Haparanda och Hudiksvall för att varna för smittorisk.
 8. farsot

  farsot, äldre benämning på epidemi av svår sjukdom med spridning över stora delar av jorden (pandemi).
 9. dricksvatten

  dricksvatten, vatten avsett att förtäras av människor eller att användas vid hantering av livsmedel.
 10. hongkonginfluensa

  hongkonginfluensa, influensapandemi med asiatiskt ursprung som drabbade hela världen 1968–70.