1. Pragvåren

  Pragvåren, perioden av reformkommunism i Tjeckoslovakien våren och sommaren 1968.

 2. atman

  atman, ātman, i indisk filosofisk litteratur från och med upanishaderna en term för en evig innersta essens i såväl människan som andra levande varelser.
 3. England

  England, formellt ett kungadöme men egentligen ett delområde i Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland ( United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), dvs.(med gängse språkbruk) Storbritannien.
 4. nomader

  nomader, folk eller grupper av människor vilkas försörjningsform inte nödvändiggör eller medger fast bosättning.

 5. Engelbrektsupproret

  Engelbrektsupproret, Engelbrektsfejden, det uppror under Engelbrekt Engelbrektssons ledning som bröt ut i juni 1434 mot unionskungen Erik av Pommern.

 6. hyperventilation

  hyperventilation, hyperpné, tillstånd då man andas mer än vad som krävs för normalt gasutbyte i lungorna.
 7. passiv

  passiv, passivum, grammatisk term för satser och verb som systematiskt skiljer sig till form och betydelse från aktiva satser och verb; jämför diates.
 8. prekognition

  prekognition, utomsinnlig förmåga att få kännedom om framtida händelser.
 9. intuitionism

  intuitionism, åskådning som framhäver intuitionens roll inom något visst område; se intuition.
 10. Vilhelm Ekelund

  Ekelund, Vilhelm, född 14 oktober 1880, död 3 september 1949, författare.