1. geologisk tidsskala

  geologisk tidsskala, tabellarisk indelning av jordens historia i namngivna och definierade bergartsenheter och deras motsvarande tidsenheter.
 2. era

  era, geologisk tidsenhet av näst högsta rang, under eon och över period.
 3. indisk tideräkning.

  indisk tideräkning. Enligt indisk syn är tiden, kala, ett oändligt förlopp vilket kan indelas i cykliskt återkommande delförlopp, världsåldrar ( yuga, mahayuga, manvantara och kalpa).
 4. era

  era, i kalendariska sammanhang den tidrymd som tar sin början vid en viss tidpunkt, epok.
 5. proterozoikum

  proterozoikum, geologiskt tidsavsnitt (eon) omfattande tiden mellan 2 430 och 542 miljoner år före nutid, dvs. den yngre delen av prekambrium.
 6. tideräkning

  tideräkning, kronologi, sättet att utnyttja naturliga och enkelt mätbara perioder för att inrätta tillvaron.

 7. arkeikum

  arkeikum, den mellersta delen (eonen) av den prekambriska tiden, från ca 4 030 miljoner år sedan fram till för 2 430 miljoner år sedan.
 8. grekiska mynt.

  grekiska mynt. Till grekisk mynthistoria räknas mynt från ett vidsträckt geografiskt område, dominerat eller influerat av grekisk kultur.
 9. fanerozoikum

  fanerozoikum, yngsta delen (eonen) i jordens utvecklingshistoria, den vi själva är en del av och som började med den kambriska perioden för 542 miljoner år sedan.