1. estetik

  estetik, en term som används i många, delvis besläktade, betydelser inom filosofi, konst, litteratur etc.
 2. estetisk-praktisk linje

  estetisk-praktisk linje, försöksverksamhet med tvåårig grundläggande estetisk-praktisk utbildning i gymnasieskolan med inriktning mot konstnärliga yrken inom områden som bild, dans, slöjd eller teater.
 3. esteticism

  esteticism, den åskådning som sätter estetiska kvaliteter och upplevelsen av dem högst på värdeskalan, ovanför t.ex. sociala, moraliska eller religiösa hänsyn.
 4. relationell estetik

  relationell estetik, relationell konst, begrepp inom samtidskonsten för en socialt orienterad konst där mänskliga relationer och interaktivitet är av central betydelse.
 5. estetiska programmet

  estetiska programmet, treårig högskoleförberedande utbildning i gymnasieskolan.
 6. praktisk-estetiska ämnen

  praktisk-estetiska ämnen, i grundskolan samlingsbenämning på ämnena bild, musik, idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap samt slöjd.
 7. Charles Baudelaire

  Baudelaire, Charles, född 9 april 1821, död 31 augusti 1867, fransk författare och kritiker.
 8. komparativ estetik

  komparativ estetik, det jämförande studiet av likheter och skillnader mellan olika estetiska yttringar, bakomliggande värden och bedömningar av konst och andra visuella verk (oavsett om de uppfattas som eller gör anspråk på att vara konst).
 9. Oscar Wilde

  Wilde, Oscar, född 16 oktober 1854, död 30 november 1900, brittisk (irländsk) författare.
 10. fransk mat

  fransk mat, mat lagad i enlighet med fransk tradition.