1. etablering

  etablering, det stadium efter groningen då en ny planta växer upp och rotar sig, så att den kan fortleva.
 2. liberalism

  liberalism, samhällsåskådning och politisk ideologi med den enskilda människans frihet i centrum.
 3. regeringen

  regeringen, Sveriges högsta verkställande myndighet, kollektivet av statsråd under statsministerns ledning.

 4. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.
 5. Jehovas vittnen

  Jehovas vittnen, egentligen Jehovas vittnen – Bibelsällskapet Vakttornet, internationell religiös rörelse med amerikansk bakgrund.
 6. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 7. konkurrens

  konkurrens, inom nationalekonomi den rivalitet som råder mellan aktörerna – köparna och säljarna – i en marknadsekonomi.
 8. Apple Inc.

  Apple Inc., Apple, Cupertino, Kalifornien, amerikanskt multinationellt företag.

 9. IKEA

  IKEA, förkortning för Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd, ett av världens största möbelhandelsföretag.

 10. massmedieideologi

  massmedieideologi, ideologi, ibland kallad teori, rörande förhållandet mellan massmedier och i första hand politiska institutioner.