1. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 2. jordskred

  jordskred, snabb massrörelse i jordtäcket över en eller flera glidytor.
 3. evakuering

  evakuering, utrymning.
 4. evakuering

  evakuering, framställning av vakuum (genom utpumpning av luft eller gas, t.ex. ur ett slutet rum eller ett instrument) eller utsugning av luft (frånluft) från bostadsrum etc.
 5. finska inbördeskriget

  finska inbördeskriget, väpnad kamp mellan borgerliga ”vita” och socialistiska ”röda” samhällsgrupper i Finland januari–maj 1918.

 6. Suezkrisen

  Suezkrisen, konflikten 1956 mellan Egypten, Israel, Storbritannien och Frankrike.

 7. befolkningsomflyttningar

  befolkningsomflyttningar, medvetna handlingar från regeringen i ett land i syfte att tvinga eller med hårda metoder förmå etniska grupper eller andra befolkningskategorier att lämna sin hemort eller sitt land.
 8. Dunkerque

  Dunkerque, nederländska Duinkerke, engelska Dunkirk, tyska Dünkirchen, hamnstad vid Engelska kanalen i Hauts-de-France, nordligaste Frankrike.

 9. Likud

  Likud, israeliskt politiskt parti.

 10. Sachsenhausen

  Sachsenhausen, nazistiskt koncentrationsläger 1936–45 vid Oranienburg, ca 30 km norr om Berlin.