1. evigt liv

  evigt liv, odödlighet.
 2. evighetsmaskin

  evighetsmaskin, perpetuum mobile, maskin som hålls i ständig rörelse utan att något material eller någon energi tillförs utifrån.
 3. evighet.

  evighet. I äldre filosofi gjorde man ofta skillnad mellan eviga och tillfälliga sanningar.
 4. evighetsslinga

  evighetsslinga, engelska eternal loop, i datorsammanhang ett programavsnitt som kommer att exekveras ”för evigt”.
 5. evighetsur

  evighetsur, benämning på klockor där urverket drivs av atmosfäriska växlingar (t.ex. atmosur), armens rörelser ( mekaniskt genom en vikt som lagrar energin i en fjäder; mekaniskt—elektroniskt genom kinetisk energi där en vikt påverkar en generator som lagrar energin i en ackumulator) eller solljus (via solceller).
 6. evighetsblomma

  evighetsblomma, detsamma som eternell.
 7. evig återkomst

  evig återkomst, tanken att historien (världsförloppet) ständigt (cykliskt) upprepas.
 8. atman

  atman, ātman, i indisk filosofisk litteratur från och med upanishaderna en term för en evig innersta essens i såväl människan som andra levande varelser.
 9. Platon

  Platon, 427–347 f.Kr., grekisk filosof.
 10. myt

  myt, i religiöst språk en berättelse om ett gudomligt skeende som har en grundläggande betydelse för människans tillvaro och ger mening åt denna; det rör sig här om egentliga myter om världens skapelse och undergång, människans och samhällsordningens tillkomst, dödens och det ondas ursprung, frälsningen.