1. process

  process, i databehandlingssammanhang en aktivitet i form av ett exekverande datorprogram.
 2. simulering

  simulering, att representera ett system med ett annat i avsikt att studera dess dynamiska uppförande eller för att under laboratorieförhållanden träna behärskandet av systemet.
 3. datorprogram

  datorprogram, program som kan utföras, exekveras, av en dator.
 4. skarprättare

  skarprättare, av samhället anställd person som verkställde dödsstraff.
 5. input

  input, i databehandlingssammanhang benämning på de data som tillförs ett exekverande datorprogram för behandling.
 6. funktionella programspråk

  funktionella programspråk, programspråk karakteriserade av att avbildningen från indata till utdata direkt uttrycks som en funktion.
 7. Android

  Android, operativsystem för mobiltelefoner, utvecklat inom Google sedan 2005.
 8. antivirusprogram

  antivirusprogram, programvara som upptäcker och oskadliggör datorvirus.
 9. server

  server, inom datortekniken, programsystem eller dator som fullgör en avgränsad uppgift eller tjänst i ett nät av datorer.
 10. X86

  X86, familj processorarkitekturer baserade på Intels 8086-processor och huvudsakligen utvecklade och producerade av Intel.