1. exercis

    exercis, övning, i militära sammanhang inövande av rutinmässiga åtgärder, särskilt standardiserade förfaringssätt på kommando.
  2. värntjänst

    värntjänst, en genom riksdagsbeslut 1941 införd form av elementär militärutbildning för elever vid rikets allmänna läroverk; den omfattade sex dagar i följd före höstterminens början och gällde gymnasiets tre högsta årskurser.